Održivi razvoj

Ograničavanjem nepovoljnih utjecaja na okoliš, promišljenim poslovanjem,  zbrinjavanjem i razvrstavanjem otpada skrbimo o održivom razvoju.